Muziejų prieinamumas būtinas demenciją turintiems asmenims

2021 m. kovo 25 d.

2021 m. kovo 25 d. įvyksta tarptautinė virtuali konferencija „Atsikuriantys muziejai“ (Musei Resilienti), skirta pristatyti pažangą kuriant virtualios muziejų veiklos prieinamumą demenciją turintiems asmenims ir jų globėjams.

Konferenciją rengia Toskanos Alzheimerio muziejų tinklas (MTA tinklas), kuris nuo praėjusios vasaros deda pastangas, kad muziejai plėstų savo lankytojų auditoriją pritaikydami savo veiklą demenciją turintiems asmenims. Renginyje yra pristatoma, kaip įvairiose pasaulio šalyse esantys muziejai sugeba, reaguodami į pandemijos poveikį, perkelti lankytojams skirtą veiklą į virtualią erdvę.

Ryšio kūrimas ir palaikymas, net ir virtualiai, yra aktualus visiems, tačiau ypatingai svarbus demenciją turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, kurie dažnai patiria socialinę atskirtį visuomenėje.

Vis daugėja duomenų apie dalyvavimo muziejų veikloje naudą įvairaus amžiaus asmenų sveikatai ir gerovei. Praėjusiais metais paskelbtas Monrealio muziejuje atliktas tyrimas, atkreipiantis dėmesį, kad dalyvavimo muziejų veikla turi teigiamą poveikį mažinant vieno iš demencijos rizikos veiksnių – fizinio trapumo (angl. frailty) – pasireiškimą. Tris mėnesius trukusi muziejaus programa, kas savaitę vyresnio amžiaus asmenis pakvietusi dalyvauti meninės veiklos dirbtuvėse, turėjo ilgalaikį, net po 12 mėnesių jaučiamą teigiamą poveikį asmenų fiziniam atsparumui.

Renginyje „Atsikuriantieji muziejai“ yra pristatoma Italijos, Niujorko, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Nyderlandų, Tokijo muziejuose vykdoma veikla, padedanti užtikrinti demenciją turinčių asmenų bei jų globėjų teisę į kultūrą ir galimybę užsiimti saviraiška.
Daugiau apie renginį – čia.

 

Asociacijos „Demencija Lietuvoje“ veikla 2021-2023 m. yra neatsiejama projekto „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas”, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.