Požiūris į demenciją

2024 m. balandžio 8 d.

 

 

 

Asociacija „Demencija Lietuvoje“ ir pasaulinė organizacija „Alzheimer‘s Disease International“, kviečia dalyvauti su demencija susijusių nuostatų tyrime. Tyrime nagrinėjamas požiūris ir įsitikinimai, susiję su Alzheimerio liga ir kitomis demencijomis.

Tyrimo anketą galite rasti čia: https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_71FXXETjeLzzvzE

 

 

 

Informacija apie tyrimą:

  1. Kas yra tiriama?

Organizacija „Alzheimer‘s Disease International“ (ADI) ir Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla (LSE) atlieka didžiausią visame pasaulyje apklausą apie su demencija susijusį požiūrį ir įsitikinimus. Surinkus atitinkamą respondentų skaičių iš Lietuvos, asociacija „Demencija Lietuvoje“ turės galimybę išsamiai atspindėti Lietuvos situaciją.  Šiuo tikslu norime surinkti informaciją iš asmenų, turinčių demenciją, jų globėjų ir artimųjų, asmens sveikatos bei socialinės priežiūros specialistų ir plačiosios visuomenės.

Siekdami geriau suprasti šią temą, tyrime kviečiame dalyvauti įvairias visuomenės grupes. Surinkę duomenis, juos apibendrinsime ir pateiksime išvadas, kurios bus prieinamos viešai.

 

  1. Ar privalau dalyvauti tyrime?

Galite laisvai nuspręsti, ar norite dalyvauti tyrime. Jūs neprivalote dalyvauti tyrime, jeigu to nenorite. Jeigu nuspręsite dalyvauti tyrime, prieš pildydami anketą, paprašysime jus atsakyti į sutikimo dalyvauti tyrime klausimą.

 

  1. Dalyvavimas tyrime

Jūsų bus paprašyta užpildyti apklausą su klausimais apie demenciją ir Alzheimerio ligą. Šią apklausą galite užpildyti internetu. Apklausa turėtų užtrukti apie 10-15 min.

 

  1. Kaip pasitraukti iš tyrimo?

Galite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu, nenurodydami priežasties. Jeigu dėl kokių nors tyrimo klausimų jaučiatės nepatogiai, neprivalote į juos atsakyti. Pasitraukimas iš tyrimo neturės jums jokio poveikio.

 

  1. Kam bus naudojama mano informacija

Tyrimo rezultatus planuojame pateikti 2024 m. pasaulio Alzheimerio ligos ataskaitoje. Jūsų tapatybė nebus nurodyta jokioje ataskaitoje / publikacijoje ar kitame pranešime apie šį tyrimą.

 

  1. Ar mano dalyvavimas ir mano duomenys bus konfidencialūs? Ar jie bus anonimizuoti?

Taip. Visa mūsų surinkta informacija apie jus yra griežtai konfidenciali, o visi duomenys bus anonimizuoti, t.y. negalėsime susieti jokių apklausos atsakymų su apklausą pildžiusiais asmenimis. Visi duomenų failai bus anonimiški ir bus perduoti tik tyrimo tyrėjams. Jie bus saugomi skaitmeniniu būdu internete. Skaitmeniniams failams bus suteikti kodai ir jie bus saugomi atskirai nuo bet kokių vardų ar kitų tiesioginių dalyvių identifikavimo duomenų. Visos spausdintinės tyrimo informacijos kopijos bus visada laikomos užrakintos bylose.

 

  1. Kokia galima dalyvavimo nauda?

Tiesioginės naudos jums nebus, tačiau ilgainiui šis tyrimas suteiks svarbios informacijos apie su demencija susijusią stigmą. Šią informaciją bus galima panaudoti kuriant geresnes programas asmenims, turintiems demenciją.

 

  1. Kokie galimi dalyvavimo trūkumai ir rizika?

Tikimasi, kad jų nebus. Jūsų bus klausiama apie jūsų įsitikinimus ir požiūrį, todėl gali būti, kad kai kurie klausimai jus sutrukdys. Bet kuriuo metu galėsite nutraukti dalyvavimą ir galite atsisakyti atsakyti į bet kokius klausimus, dėl kurių jaučiatės nepatogiai.

 

Jeigu sutinkate dalyvauti šiame tyrime, užpildykite sutikimo klausimą.

Tyrimo anketą galite rasti čia: https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_71FXXETjeLzzvzE

 

Jeigu turite klausimų dėl šio tyrimo, kreipkitės į Dr. Sarą Evans-Lacko, Priežiūros politikos centras (CPEC), LSE, el. paštu s.evans-lacko@lse.ac.uk.