Savitarpio paramos grupės demenciją turinčių asmenų globėjams

2021 m. gruodžio 15 d.

 

Vilniaus psichikos sveikatos centras ir asociacija „Demencija Lietuvoje“ kviečia demenciją turinčių asmenų globėjus prisijungti prie savitarpio paramos grupių, kurias ves sveikatos priežiūros specialistai.

Kontekstas

Lietuvoje šiuo metu yra apie 40 tūkst. asmenų, turinčių demenciją, tačiau Alzheimer Europe duomenimis, tokių asmenų Lietuvoje turėtų būti bent pusantro karto daugiau (2020). Demenciją turinčio asmens priežiūra susijusi su dideliais sveikatos, socialiniais ir ekonominiais iššūkiais, kurie dažniausiai tenka šių asmenų šeimos nariams, kurie, progresuojant demencijai, dažniausiai tampa savo artimųjų globėjais.

Vertinama, kad Vakarų Europos šalyse demenciją turinčių asmenų globėjai rūpinasi artimuoju daugiau kaip 40 val. per savaitę; daugiau nei trečdalis globėjų artimuosius slaugo ilgiau nei 5 metus. Lietuvoje toks vertinimas nėra atliktas, tačiau Lietuvos demenciją turinčių asmenų globėjų atstovai pažymi, kad šis skaičius yra ženkliai didesnis dėl neišplėtoto paramos globėjams paslaugų tinklo.

Turintiems demenciją asmenims yra būdinga ne tik kognityvinės funkcijos blogėjimas, bet ir elgesio bei emocijų pokyčiai. 91 proc. asmenų turi bent vieną elgesio problemą, 50 proc. – 4 ar daugiau. Globėjai be galo svarbūs žmonės demenciją turinčių asmenų gyvenimo kokybei, priežiūrai ir saugumui palaikyti ir užtikrinti. Kartais globėjų šeimos išgyvena, patiria teigiamus globos efektus, tokius kaip geresnis ryšys su sergančiu artimuoju ir emocinis pasitenkinimas suteikiant artimajam reikalingą pagalbą, tačiau dėl sudėtingos priežiūros, formalių paslaugų stokos dažniausiai – neigiamus.

Kodėl svarbu įsitraukti į savitarpio pagalbos grupę?

Demenciją turinčių asmenų slaugymas gali būti sunkesnis nei suaugusio žmogaus su fizine negalia slauga dėl šių aspektų: 1) su demencija susiję elgesio problemos, dezorientacija ir asmenybės pasikeitimas; 2) padidėjęs priežiūros poreikis ir dėl to laisvo laiko trūkumas; 3) globėjo izoliavimasis dėl sergančiojo keliamų problemų; 4) ribotas sergančiojo demencija gebėjimas išreikšti dėkingumą ir dėl to įkvėpimo globai stoka; 5) progresuojančiai blogėjanti ligonio būklė, dėl ko nebelieka tikėtinų teigiamų globėjo indėlio rezultatų ateityje.

Asmenų, turinčių demenciją globėjams, yra būtinas palaikymas, galimybė pasidalinti turimais iššūkiais, tartis, gauti specialisto konsultaciją, siekiant palaikyti ir stiprinti savo sveikatą.

Demenciją turinčių asmenų globėjus kviečiame prisijungti prie nemokamų 4 susitikimų savitarpio paramos grupių programos, kurią veda psichologai.

Susitikimų tikslas: palaikyti vieniems kitus, dalinantis parama ir pagalba. Susitikimuose bus aptariamos globos patirtys, iššūkiai. Demenciją turinčių asmenų globėjai, pažindami vieni kitų patirtis, galės rasti sprendimus sudėtingose situacijose, daugiau pasitikėti savimi, gauti jiems reikalingą palaikymą ar informaciją.

Kada vyks savitarpio paramos grupės? Savitarpio paramos grupės vyks vakarais ir savaitgaliais. Vienas susitikimas per savaitę – laikas bus derinamas. Vieno užsiėmimo trukmė – 1,5 val. Numatoma 4 susitikimų programa, su galimybe tęsti.

Kaip vyks savitarpio paramos grupės? Savitarpio paramos grupių susitikimai vyks nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programėle. Jeigu nesate naudojęsi šia programa anksčiau, paramos grupės organizatoriai gali jums padėti šią programą įsidiegti ir pradėti naudotis.

Kas ves savitarpio paramos grupes? Savitarpio paramos grupes ves kvalifikuoti psichologai.

Koks yra grupių dydis? Nuo 6 iki 10 asmenų.

Bus užtikrinamas dalyvavimo savitarpio paramos grupėse anonimiškumas.

 

Registruotis į savitarpio paramos grupes galite pažymėję šią nuorodą: https://forms.gle/ETKuaharEtuYzEQ5A

 

Jeigu turite klausimų, susisiekite su Ieva Petkute, el. p. info@demencijalietuvoje.org

Savitarpio paramos programa įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-379 ,,Dėl Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ 4.9 punktą „Savitarpio paramos grupių demencija sergantiems vyresnio amžiaus asmenims ir jų artimiesiems organizavimas“.

 

Asociacijos „Demencija Lietuvoje“ veikla 2021-2023 m. yra neatsiejama projekto „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas”, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.