Apie
asociaciją

Asociacija „Demencija Lietuvoje“ atstovauja demenciją turintiems asmenims bei jų globėjams ir demencijos srityje dirbantiems profesionalams.

Asociacija buvo įsteigta viešajai įstaigai „Socialiniai meno projektai“ sukvietus bendraminčius ir pasiūlius įgyvendinti projektą „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“.

Tikslas

Asociacijos „Demencija Lietuvoje“ veiklos tikslas – Lietuva, kurioje demenciją turintys asmenys būtų vertinami ir palaikomi.

Asociacijos įstatai

Uždaviniai

  • rengti ir platinti patikimą informaciją pagalbos ir edukaciniais tikslais;
  • užtikrinti demenciją turintiems asmenims ir globėjams reikalingų paslaugų prieinamumą;
  • stiprinti demenciją turinčių asmenų ir jų globėjų atstovavimą įvairiuose lygmenyse ir įvairiose srityse;
  • stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, kuris prisidėtų prie demenciją turinčių asmenų ir jų globėjų sveikatos bei gerovės.

Kodėl reikia kalbėti apie demenciją?

Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad demencija yra visuomenės sveikatos prioritetas, kuriam tinkamai įgyvendinti yra būtinos sutelktinės įvairių sričių specialistų, organizacijų, bendruomenių ir vyriausybių pastangos. Nė vienas nesame apsaugoti nuo demencijos rizikos, o našta, su kuria susiduria demenciją turintys asmenys ir jų globėjai, sveikatos priežiūros sektorius ir valstybių ekonomikos, lemia didelius sveikatos, socialinius, ekonominius netolygumus.

Narystė

Narystės metinis mokestis fiziniams asmenims – 30 eur. Jeigu norite tapti nariu, užpildykite ŠIĄ formą, ir mes su jums susisieksime artimu metu.

Narystės metinis mokestis juridiniams asmenims – 50 eur. Užpildykite prašymo formą.

Asociacijos narys turi galimybę dalyvauti organizacijos veikloje (būti išrinktas valdybos nariu, būti ekspertų grupės nariu), dalyvauti mokymuose, gauti aktualią informaciją, tiesioginį palaikymą ir pakonsultavimą, gauti nuolaidas dalyvauti tarptautiniuose „Alzheimer Europe“ ir „Alzheimer‘s Disease International“ ir kituose renginiuose.

Komanda

Ieva Petkutė
Asociacijos pirmininkė
Ieva Petkutė – viena iš asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėjų, „The Global Brain Health Institute“ alumnių tinklo narė ir dėstytoja, meno projektų iniciatorė ir tyrėja VšĮ “Socialiniai meno projektai”.
Galimybė dalyvauti kultūriniame visuomenės gyvenime prisideda prie mūsų sveikatos ir gerovės. Siekiu, kad kultūra ir menu galėtų džiaugtis ir demenciją turintys asmenys, ir jų šeimos nariai.

Asociacijos
ekspertės

Simona Šimukonienė

Slaugos namų „Addere Care” vyriausioji socialinė darbuotoja.

Olgita Mackevičienė

Socialinių paslaugų specialistė

Austėja Dapkutė

Neurologijos rezidentė.

Narystė organizacijose