Apie
asociaciją

Asociacija „Demencija Lietuvoje“ atstovauja demenciją turintiems asmenims bei jų globėjams ir demencijos srityje dirbantiems profesionalams.

Asociacija buvo įsteigta viešajai įstaigai „Socialiniai meno projektai“ sukvietus bendraminčius ir pasiūlius įgyvendinti projektą „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“.

Tikslas

Asociacijos „Demencija Lietuvoje“ veiklos tikslas – Lietuva, kurioje demenciją turintys asmenys būtų vertinami ir palaikomi.

Asociacijos įstatai

Uždaviniai

  • rengti ir platinti patikimą informaciją pagalbos ir edukaciniais tikslais;
  • užtikrinti demenciją turintiems asmenims ir globėjams reikalingų paslaugų prieinamumą;
  • stiprinti demenciją turinčių asmenų ir jų globėjų atstovavimą įvairiuose lygmenyse ir įvairiose srityse;
  • stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, kuris prisidėtų prie demenciją turinčių asmenų ir jų globėjų sveikatos bei gerovės.

Kodėl reikia kalbėti apie demenciją?

Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad demencija yra visuomenės sveikatos prioritetas, kuriam tinkamai įgyvendinti yra būtinos sutelktinės įvairių sričių specialistų, organizacijų, bendruomenių ir vyriausybių pastangos. Nė vienas nesame apsaugoti nuo demencijos rizikos, o našta, su kuria susiduria demenciją turintys asmenys ir jų globėjai, sveikatos priežiūros sektorius ir valstybių ekonomikos, lemia didelius sveikatos, socialinius, ekonominius netolygumus.

Apie projektą

Projektu „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas” siekiama remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis didinti demencijos matomumą visuomenėje, skatinti demencijos strategijos kūrimą ir stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį šiame procese.

Komanda

Ieva Petkutė
Asociacijos pirmininkė
Ieva Petkutė – viena iš asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėjų, „The Global Brain Health Institute“ alumnių tinklo narė ir dėstytoja, meno projektų iniciatorė ir tyrėja VšĮ “Socialiniai meno projektai”.
Galimybė dalyvauti kultūriniame visuomenės gyvenime prisideda prie mūsų sveikatos ir gerovės. Siekiu, kad kultūra ir menu galėtų džiaugtis ir demenciją turintys asmenys, ir jų šeimos nariai.

Asociacijos
ekspertės

Simona Šimukonienė

Slaugos namų „Addere Care” vyriausioji socialinė darbuotoja.

Deimantė Petkevičiūtė
Deimantė Petkevičiūtė – socialinė darbuotoja, viena iš asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėjų. Deimantė siekia rasti inovatyvius būdus, kurie veiksmingai prisidėtų prie demenciją patiriančių asmenų globėjų ir šioje srityje veikiančių specialistų įgūdžių ugdymo.
Austėja Dapkutė

Neurologijos rezidentė.

Tyrimai ir
stebėsena

Dr. Simona Karpavičiūtė
Dr. Simona Karpavičiūtė – tyrėja, viena iš asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėjų. Pagrindinės tyrimų sritys: menas sveikatai, gerovei ir socialiniams pokyčiams; visuomenės sveikata; tarpsritiniai-tarpsektoriniai tyrimai ir iniciatyvos.
Į demenciją turinčių asmenų ir jų globėjų sveikatą bei gerovę būtina žvelgti holistiškai, pasitelkiant tarpsektorinį bendradarbiavimą ir priemones.
Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
Prof. dr. Jūratė Macijauskienė – gydytoja geriatrė, dėstytoja, mokslininkė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto dekanė. Demencijos sindromu domisi daugiau nei du dešimtmečius, konsultuoja turinčius demencijos sindromą ir jų šeimas, knygos „Sergančiųjų Alzheimerio liga ir kitomis demencijomis priežiūra ir slauga“ autorė.
Laiku teikiama, prieinama, visapusiška, efektyvi ir kokybiška, orientuota į sergantį asmenį sveikatos priežiūra ir socialinės paslaugos turi būti mūsų kasdienybė.
Dr. Greta Pšemeneckienė
Dr. Greta Pšemeneckienė – gydytoja neurologė, tyrėja, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja. Mokslinės veiklos sritys: pažinimo funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga, neurodegeneracija, COVID-19.
Svarbiausia yra kuo anksčiau atpažinti sutrikimus, laiku nurodyti jų priežastis, suteikti tinkamą gydymą, įtraukti pacientą ir jo / jos artimuosius į priežiūros planavimą. Mokslo požiūriu svarbu plėsti žinias apie neurodegeneracinius procesus, ieškoti prevencijos ir gydymo galimybių.
Živilė Vaičekauskytė
Živilė Vaičekauskytė – neurologijos gydytoja rezidentė. Domėjimosi sritys: neurodegeneracinės ir demielinizuojančios ligos.
Demencija paveikia ne tik patį sergantįjį, bet ir jo artimuosius, įvairių sričių specialistus, todėl norisi kuo ilgiau išlaikyti šių pacientų gyvenimo kokybę ir savarankiškumą.