„Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas"

Projektu siekiama remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis didinti demencijos matomumą visuomenėje, skatinti demencijos strategijos kūrimą ir stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį šiame procese. Projektas vykdytas 2021-2023 m. Partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos Alzheimerio liga sergančių asmenų globėjų klubas ATMENA. Projektas – Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.