Kviečiame!

Lietuvos visuomenę kviečiame palaikyti PETICIJĄ dėl Nacionalinės demencijos strategijos.

Siekiant tinkamai reaguoti į su demencija susijusius ekonominius, socialinius ir sveikatos iššūkius, Lietuvai būtina turėti ilgalaikių, kryptingų tikslų ir veiksmų planą.Demencija šiuo metu yra neišgydomas neurodegeneracinis sindromas, paveikiantis asmens pažintines funkcijas ir gebėjimą pasirūpinti savimi. Lietuvos, kaip ir viso pasaulio, visuomenei demencija kelia reikšmingų ekonominių, sveikatos ir socialinės gerovės sunkumų. Valstybėje turint veiksmingas demencijos valdymo priemones, net 40 proc. demencijos atvejų (Lancet, 2020) galima išvengti ar pavėlinti, o jau turintiems demencijos sindromą – užtikrinti tinkamą priežiūrą.

Lietuvos padėtis
• Šiuo metu demenciją turi apie 40 tūkst. asmenų, o iki 2050-ųjų tokių asmenų skaičius dėl demografinių tendencijų padvigubės ir sieks apie 80 tūkst. (Alzheimer Europe, 2019). Amžius yra vienas svarbiausių demencijos rizikos veiksnių; 2050-aisiais amžiaus vidurkis Lietuvoje bus 50 metų – mes tapsime viena vyriausių ir sparčiausiai senėjančių visuomenių Europoje (Vyriausybės strateginės analizės centras, 2020).
• Visuomenė nėra informuota apie efektyvias demencijos rizikos sumažinimo strategijas.
• Demencija dažniausiai diagnozuojama vėlai: visuomenė ir specialistai stokoja žinių atpažinti pirmuosius požymius, dėl paplitusių neigiamų su demencija susijusių nuostatų žmonės vengia kreiptis pagalbos laiku.
• Sveikatos ir socialinių paslaugų sistemos nėra pasirengusios kiekvienam piliečiui laiku suteikti prieinamą, individualizuotą ir kokybišką pagalbą.
• Demencijos srityje veikiančių specialistų rengimo, demencijos įtarimo, diagnostikos, podiagnostinės priežiūros srityse yra daug spragų, norint pagerinti padėtį, būtinas integruotas ir tarpsektorinis veikimas.
• Dauguma demenciją turinčių asmenų gyvena namuose. Ten jais rūpinasi artimieji, neturėdami nei tam reikalingų žinių, nei įgūdžių, o negaudami tinkamos pagalbos, tokie asmenys susiduria su neigiamomis ekonominėmis, sveikatos ir socialinės gerovės pasekmėmis.

Demencijos strategija, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, yra ilgalaikis veiklų įgyvendinimo planas. Šios veiklos padėtų tinkamai pasirengti su demencija susijusiems sunkumams, mažintų demencijos riziką, gerintų paslaugų kokybę ir prieinamumą teikiant pagalbą su demencija susidūrusiems asmenims ir jų artimiesiems, kuriant inovacijas šioje srityje, vykdant pagrindinių demencijos rodiklių stebėseną (PSO, 2017).

Demencija stipriai paveikia ne tik ją turinčiųjų, bet ir jų globėjų gyvenimus, todėl kviečiame visus Lietuvos gyventojus pasirašyti peticiją. Nuo demencijos nė vienas nesame apsaugotas!

Peticijos tikslas – susivienijus pasiųsti žinią sprendimų priėmėjams, kad Lietuvai būtina nacionalinė demencijos strategija.

Privalome veikti kartu, kad sumažintume visuomenės riziką susidurti su demencija, o ją turintiems asmenims – laiku suteikti tinkamą pagalbą ir paramą. Demencijos strategija padės užtikrinti, kad į demenciją žvelgtume kompleksiškai: šalies piliečius saugosime nuo demencijos rizikos ir efektyviai veiksime teikdami paramą bei pagalbą su demencija susidūrusioms šeimoms.

Rugsėjis – Pasaulinis Alzheimerio ligos mėnuo.

2023 m. rugsėjo 22 d. peticija bus įteikta sprendimų priėmėjams renginyje Seime.

PETICIJĄ GALITE PASIRAŠYTI PAŽYMĖJĘ ŠIĄ NUORODĄ: https://www.peticijos.lt/visos/83678/lietuvai-metas-tureti-nacionaline-demencijos-strategija/