Lietuva rengiasi su demencija susijusiems iššūkiams

2021 m. gegužės 26 d.

Šiandien Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovai dalyvavo Pasaulio sveikatos asamblėjoje, kurioje vyko pasaulinio tinklo „Alzheimer Disease International“ (ADI) renginys, skirtas aptarti Pasaulinio veiksmų plano „Visuomenės sveikatos atsakas į demenciją 2017–2025 m. laikotarpiu“ (Global Action Plan Public Health Response to Dementia 2017–2025) įgyvendinimo ataskaitą.

2017 m. gegužės mėnesį Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė pasaulinį veiksmų planą gerinti demenciją turinčių asmenų ir jų globėjų ir šeimos narių gyvenimo kokybę, mažinant neigiamą demencijos poveikį šalių bendruomenėms ir visuomenėms. Šalys vienbalsiai pritarė ambicingam iššūkiui iki 2025 m. siekti įvairių tikslų demencijos suvaldymo srityje.

Renginio metu aptartas šio plano įgyvendinimas, pristatyta geroji šalių praktika, ieškota sprendimų, kaip paskatinti su demencijos iššūkiais susijusių sprendimų įgyvendinimą nacionaliniame lygmenyje.

„Lietuvos visuomenė sparčiai sensta, tad neišvengiamai susidursime ir su vis didesniais ekonominiais, socialiniais bei psichologiniais iššūkiais demenciją turintiems asmenims, jų globėjams ir šeimos nariams. Juos reikia imtis spręsti jau dabar. Tokie susitikimai – tai puiki proga pasimokyti iš kitų, kurie šioje srityje jau pažengę labiau“, – teigia sveikatos apsaugos ministro patarėja dr. Simona Bieliūnė.

Demencijos keliamas problemas ir būtinybę sistemiškai jas spręsti pabrėžia ir nevyriausybinių organizacijų bei akademinio sektoriaus atstovai.

„Sisteminis, integruotas, tarpsektorinis požiūris apjungtų ne tik sveikatos priežiūros ir socialines, bet ir bendruomenines paslaugas teikiančias institucijas ir organizacijas, užtikrintų paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, sudarytų sąlygas turintiesiems demencijos sindromą ir jų artimiesiems gauti savalaikę, įvairiapusę, tinkamą, gerai koordinuotą, kokybišką, į asmenį orientuotą pagalbą visais ligos etapais, įskaitant ir prevenciją“, – sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Geriatrijos klinikos profesorė Jūratė Macijauskienė.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat bendradarbiauja, įgyvendinant projektą „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir visuomenės informuotumo didinimas“, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Numatoma, kad šis projektas prisidės, skatinant strateginių priemonių demencijos srityje planavimą. Per trejus metus bus atlikta demencijos situacijos apžvalga, įvertinant demencijos politikos situaciją demenciją turintiems asmenims skirtų paslaugų kokybę ir prieinamumą, parengiant epidemiologinę demencijos apžvalgą, bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais bus parengtos rekomendacijos dėl strateginių priemonių demencijos srityje įgyvendinimo. Iniciatyva taip pat prisidės prie visuomenės informuotumo apie demenciją didinimo ir su demencija susijusios stigmos mažinimo. Projektą „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir visuomenės informuotumo didinimas“ įgyvendina asociacija „Demencija Lietuvoje“ ir VšĮ „Socialiniai meno projektai“, o jo partneriai yra Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos regiono Alzheimerio ligos klubas „Atmena“, Kauno Alzheimerio klubas, Tarptautinė organizacija „Alzheimer Disease International“.

Daugiau informacijos – www.demencijalietuvoje.org.

SAM Spaudos tarnyba