Pasaulinio ADI tinklo Europos regiono narių susitikimas

2021 m. kovo 15 d.

2021 m. balandžio 27 d. vyksiančiame susitikime pirmąkart Lietuva turi savo atstovę – nuo mūsų šalies renginyje dalyvauja asociacija „Demencija Lietuvoje“.

Nors asociacija „Demencija Lietuvoje“ dar nėra šio tinklo narė, Alzheimer Disease International (ADI) suteikė išskirtinę galimybę sudalyvauti šiame renginyje ir pasidalinti Lietuvoje įgyvendinamos iniciatyvos „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“ patirtimi.

ADI yra pasaulinė organizacija, kurios tikslas – atliepti su demencija susijusius socialinius, sveikatos ir ekonominius iššūkius teikiant paramą asociacijoms, kurios veikia demenciją turinčių asmenų, jų globėjų ir šeimos narių labui. Įgyvendindamas savo misiją ADI tinklas glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir savo darbu siekia, kad demencija viso pasaulio šalių valstybėse būtų pripažinta visuomenės sveikatos prioritetu. Šiam tikslui pasiekti yra reikalinga didinti visuomenių ir šalių vyriausybių informuotumą demencijos klausimais, skatinti investicijas į inovacijas ir tyrimus.

Regiono narių susitikime yra numatyta aptarti Alzheimerio mėnesio minėjimo renginius tema „Ankstyva diagnozė“, pasirengimas Pasaulio sveikatos asamblėjai, Europos šalių nacionalinės politikos kryptys ir prioritetai. Numatoma skirti dėmesio aptarti bendradarbiavimo su Pasauliniu smegenų sveikatos institutu (The Global Brain Health Institute) galimybes.

 

Asociacija „Demencija Lietuvoje” įsteigta įgyvendinant projektą „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas”, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.