Pradėtas projektas „Demencijos strategijos link“

2021 m. balandžio 7 d.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) demenciją įvardija kaip visuomenės sveikatos prioritetą ir ragina sutelkti dėmesį į jos keliamus iššūkius. PSO siūlo plėtoti tarpžinybinio bendradarbiavimo priemones, kurių tikslas – gerinti demenciją turinčių žmonių gyvenimo kokybę, didinti paslaugų prieinamumą, mažinti stigmą ir socialinę atskirtį.

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, dar neturinčių demencijos strategijos, nors PSO kiekvieną šalį skatina ją parengti iki 2025 m. Demencijos strategija yra veiksmų, kurie padėtų spręsti dėl demencijos kylančias problemas, planavimas. Strategijoje numatomi demencijos prevencijos būdai, paramos ir palaikymo priemonės, padedančios užtikrinti demenciją turinčių asmenų, jų globėjų ir šeimos narių orumą, autonomiją, teisių apsaugą ir tinkamą gyvenimo kokybę.

Projektas „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“ stiprins pilietinių visuomenės organizacijų (PVO) vaidmenį rengiant demencijos strategiją ir jų vykdomas advokacijos veiklas siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:

  • Atlikti demencijos situacijos Lietuvoje analizę.
  • Parengti rekomendacijas siekiant skatinti demencijos strategijos rengimo ir įgyvendinimo procesą.
  • Didinti visuomenės informuotumą apie demenciją.

Projekto rezultatai prisidės gerinant demenciją turinčių asmenų, jų globėjų ir šeimos narių gyvenimo kokybę, paspartins demencijos strategijos Lietuvoje rengimą, skatins PVO aktyviau veikti sprendžiant demencijos keliamus iššūkius.

Projektas „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.
Projektą įgyvendina VšĮ „Socialiniai meno projektai“ ir asociacija „Demencija Lietuvoje“.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos regiono Alzheimerio ligos klubas „Atmena“, Kauno Alzheimerio klubas, Islandijos Alzheimerio asociacija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Tarptautinė organizacija Alzheimer Disease International.

Projektą remia:
Vilniaus miesto savivaldybė, labdaros fondas „The Tiltas Trust“.