Parengtos kalbėjimo apie demenciją gairės

2021 m. rugsėjo 3 d.

Asociacija „Demencija Lietuvoje“ bendradarbiaudama su partneriais, tarp kurių – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įvairių sričių specialistai – parengė kalbėjimo apie demenciją gaires. Žiniasklaidai, viešajam sektoriui ir kiekvienam Lietuvos piliečiui naudingos gairės padės parinkti tinkamus ir žmonių orumą saugančius žodžius.

Žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami apie demenciją, gali daryti didelį poveikį tam, kaip asmenys, turintys demenciją, yra matomi ir vertinami visuomenėje, koks požiūris į juos formuojamas. Žodžiai, kuriuos vartojame rašydami arba kalbėdami apie demenciją, turi poveikį su šia būkle susidūrusiems asmenims, jų nuotaikai ir savivertei. Kasdieniuose pokalbiuose netinkami, neigiamo atspalvio žodžiai asmeniui, turinčiam demenciją, jo / jos šeimos nariams gali sukelti stiprių emocinių išgyvenimų. Žodžiai taip pat gali turėti įtakos tam, kaip kiti žmonės galvoja apie demenciją, jie gali prisidėti prie asmens patiriamos stigmos ar diskriminacijos.

Pagarbus ir etiškas kalbėjimas apie Alzheimerį gali padėti kovoti su klaidingomis nuostatomis ir, prireikus, paskatinti kreiptis pagalbos. „Dėl visuomenėje paplitusios baimės ir stigmos asmenys dažnai ignoruoja rimtus simptomus ir pagalbos kreipiasi labai vėlai, kai liga jau yra stipriai progresavusi. Ankstyvesnis demencijos simptomų atpažinimas gali padėti suvaldyti būklę, pratęsti kokybiško gyvenimo metus, sumažinti globos paslaugų poreikį ir naštą šeimoms,“ – teigia asociacijos „Demencija Lietuvoje“ vadovė Ieva Petkutė.
Asmens orumą saugantis kalbėjimas parodo, kad visuomenė yra pasirengusi suprasti, priimti, kad susidūrus su sveikatos sutrikimais, žmogus sulauks pagarbos, supratimo ir palaikymo.

Atsisiųsti Kalbėjimo apie demenciją gaires

 

 

Gairės paremtos asociacijos „Dementia Australia“ kalbėjimo apie demenciją rekomendacijomis, kurias, vadovaujantis gairių rengėjų ir prie leidinio prisidėjusių ekspertų darbo demencijos srityje patirtimi, konsultacijomis su demenciją turinčių asmenų globėjais, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų specialistais bei tyrėjais, Lietuvai adaptavo Ieva Petkutė. Už konsultacijas asociacija „Demencija Lietuvoje“ dėkoja: Vidai Danienei, Aidai Gaižauskienei, dr. Simonai Karpavičiūtei, dr. Eglei Kontutytei, prof. dr. Jūratei Macijauskienei, Deimantei Petkevičiūtei, dr. Gretai Pšemeneckienei, Raimondai Šoparienei, Živilei Vaičekauskytei, dr. Vaivai Žemaitienei, Monikai Žilionei.

Gairės parengtos įgyvendinant projektą „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Projektą įgyvendina: asociacija „Demencija Lietuvoje ir VšĮ „Socialiniai meno projektai“. Projekto rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos regiono Alzheimerio ligos klubas „Atmena“, Kauno Alzheimerio klubas, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, tarptautinė organizacija „Alzheimer Disease International“.